EU-kommissionen utreder svensk rovdjursförslag

2:28 min

Det är långt ifrån säkert att regeringens förslag till ny rovdjurspolitik kommer att bli verklighet. Både riksdagen och EU-kommissionen måste godkänna den kontroversiella planen, som bland annat slår fast att det räcker om Sverige har mellan 170 och 270 vargar.

Nu ska EU-kommissionen ta ställning till om det verkligen räcker för att stammen ska vara långsiktigt hållbar. Det säger miljökommissionärens talesperson Joe Hennon.

– Vårt beslut kommer att vara baserat på EU:s lag, säger han.

Joe Hennon säger att man på ett neutralt sätt ska utreda om Sverige bryter mot habitatsdirektivet, som ska bevara vilda djur och växter.

Miljöminister Lena Ek sa när hon presenterade propositionen i veckan att regeringen har tagit hänsyn till alla krav som ställs från EU, men det är alltså fortfarande en öppen fråga, enligt Joe Hennon.

– Vi måste titta ordentligt på det här, säger han.

I flera år nu har brevväxlingen mellan kommissionen och regeringen pågått och hotet om att dra Sverige inför EU-domstolen finns kvar, åtminstone tills förslaget har analyserats noggrant. Det kan ta veckor eller till och med månader.

Propositionen innehåller en plan för hur alla de fem stora rovdjuren i Sverige ska förvaltas. Förutom varg handlar det om björn, järv, lodjur och kungsörn.

Dessutom ska riksdagen rösta om förslaget, och eftersom regeringen inte har egen majoritet måste man få stöd av minst ett oppositionsparti.

Eftersom förslaget nu ligger, utan att det har gjorts några sonderingar bland dom rödgröna partierna, verkar regeringen förlita sig på Sverigedemokraterna, som nu bekräftar för Ekot att partiet sannolikt kommer att rösta ja.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker däremot att antalet vargar är alltför lågt satt och skulle innebära en halvering av den nuvarande stammen.

Socialdemokraterna känner sig tagna på sängen och har ännu inte bestämt sig för om man ska rösta för propositionen.

– Det här är inte ett modernt sätt att regera landet, säger Matilda Ernkrans, miljöpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Joe Hennon vill inte ha någon åsikt om innehållet i propositionen ännu. Men han konstaterar att EU-kommissionen och den svenska regeringen hittills inte har varit överens i vargfrågan. Och om det fortsätter så blir det en fråga för rätten till sist.