Antalet lodjur ökar

Antalet lodjur har ökat i Mälardalen. Den slutsatsen drar länsjakt vårdare Lars Björk efter rovdjursinventeringen för en vecka sedan.

Totalt i Sörmland, Västmanland, Uppland och Stockholm hittade man minst 29 familjegrupper och det är en ökning med 30 procent jämfört med den senaste officiella statistiken. Lars Björk skriver att det finns områden som inte inventerats, men att man trots det tror sig ha hittat de flesta familjegrupperna av lodjur.