Budgeten: Höjd skatt på alkohol

2:54 min

Regeringen föreslår höjd alkoholskatt i budgeten som presenteras i nästa vecka. Priset på såväl en flaska vin som en flaska starksprit höjs med två kronor, medan en burk öl går med 30-40 öre, enligt TV4-Nyheterna.

 – Jag tror att alkoholskatten ska höjas då och då precis som tobaksskatten. Det är skadligt för människor med alkohol, väldigt mycket sociala problem är kopplat till alkohol och då bör man höja den så mycket som det går, säger Anders Borg.  

– Det faller under den här kloka devisen att det är bättre att arbeta än att supa, säger Anders Borg.

Skatten på vin och öl höjs med sju procent, medan skatten på starksprit ökar med en procent. Totalt beräknas förändringarna dra in 730 miljoner kronor till statskassan.

Regeringen utlovade höjd alkoholskatt redan i valet 2010 eftersom den ville minska alkoholens skadeverkningar och nu hoppas folkhälsominister Maria Larsson att höjningen ska minska drickandet inte minst bland unga.

Frågan om ökad alkoholskatt var uppe i budgetförhandlingarna redan för två år sedan, men då blev det ingen förändring.

Ett skäl till att skatten inte höjts är tidigare är rädslan för en höjning ska leda till ökad smuggling, men Maria Larsson tonar nu ner den risken.

Erika Nylander, VD för Sprit- och vinleverantörsföreningen är kritisk och säger att regeringen underskattat vilka effekter skattehöjningen får för gränshandel och smugglin.

– Det här riskerar att snarare driva på gränshandel och smuggling. Det här har ingenting med folkhälsoperspektiv att göra därför de utsatta grupperna som man pratar om, att man ska höja för att skydda barn och ungdomar, de berörs inte av den här höjningen, säger Erika Nylander vd för Sprit- och vinleverantörsföreningen.

Men Anders Borg är inte så oroad för ökad smuggling, bland annat för att regeringen nu bara höjer vin- och ölskatten med sju procent i stället för 13 som utlovades i valmanifestet.

Andrine Winther, vice förbundsordförande för IOGT-NTO, säger att all forskning visar att en höjning av alkoholskatten har effekt.