USA och Ryssland eniga om Syrien

1:53 min

Vid mötet i Geneve har utrikesministrarna från Ryssland och USA nu enats om en plan i sex steg, för att eliminera alla kemiska stridsmedel i Syrien.

Syrien får en vecka på sig, att överlämna, tillåta inspektioner, och bevisa att alla kemiska vapen är redovisade. Om inte - återstår den sjätte punkten: ett ingripande enligt kapitel sju i FN-stadgan.

– Världen förväntar sig nu att Assad-regimen uppfyller sina åtaganden. Som jag sa vid starten av de här förhandlingarna är det här ingen lek, det finns inte utrymme för något annat än full efterlevnad av Assad-regimen, sa Kerry.

Däremot finns det fortfararande oenighet om vilka konsekvenserna blir om den syriska regimen inte lever upp till avtalet. Kerry talade om Säkerhetsrådet och kapitel sju, vilket kan innebära hot om våld, medan Lavrov tydligt hänvisade till säkerhetsrådet.

– Inget sägs om användandet av våld, eller om automatiska sanktioner. Alla ingrepp ska godkännas av säkerhetsrådet, säger Lavrov.

Enligt planen ska bland annat FN-inspektörer släppas in i Syrien. USA och Ryssland har enats på en rad punkter där de tidigare haft olika uppfattning. 

– Man har enats om att inspektera alla platser där det ska finnas kemvapen, 42 stycken enligt ryssarna, och man har enats om hur mycket kemiska vapen Syrien ska ha, något man tidigare varit oeniga om - en lista ska presenteras av Syrien inom en vecka, rapporterar Sveriges Radios Moskvakorrespondent Maria Persson Löfgren.

Hur hållbar är den här överenskommelsen?

– Redan tidigare i dag har kommentarer frågat sig hur möjligheterna för detta ser ut när det fortfarande pågår ett krig – hur mycket kan man göra när det pågår strider? Man är också oeniga om vad som ska göras om Syrien inte lever upp till kraven, rapporterar Maria Persson Löfgren.

Ekot