Norge namnger fjällen - kallar dem Nordryggen

1:04 min

Norges geologiska förening har nu gett namn åt den begskedja som vi i Sverige kalla Skanderna, eller kort och gott fjällen. Namnet som norrmännen gett fjällkedjan är Nordryggen.

– Det är ganska fint, det kan ju passa rätt bra, säger Karin Högdahl om namnet. Hon är berggrundsgeolog  vid Uppsala universitet.

– Vi får väl se om svenskarna accepterar Nordryggen. På geologspråk kallar vi det för Kaledoniderna, det är det vetenskapliga namnet, säger Karin Högdahl.

Kaledoniderna sträcker sig även utanför den skandinaviska halvön upp på Svalbard och sen också ned till de brittiska öarna.

I Sverige brukar vi kalla den del av fjällkedjan som finns här för Skanderna eller kort och gott fjällen. Men fjäll på norska kan ju vara vilken bergskedja som helst. Till exempel är Alperna också fjäll på norska. Därför har norrmännen sett det som om fjällkedjan på vår halvö varit namnlös.

En nyligen avslutad tävling, som landets geologiska förening hållit, har nu gett fjällkedjan namnet Nordryggen. Karin Högdahl tycker inte vi behöver utlysa en liknande tävling. Vi har ju redan ett bra namn på kedjan:

– Vi kallar ju den bergskedjan för fjällen. Så jag tycker nog att svenskarna har ett namn på den. Du åker på semester, åker till fjällen och åker skidor. Då vet ju alla att du åker till... Nordryggen, skrattar Karin Högdahl.