Uppgörelse ska säkerställa att Syrien samarbetar

1:40 min

USA och Ryssland är överens om att kravet att Syrien ska förstöra sina kemiska vapen redan under första halvåret 2014. Uppgörelsen ska resultera i en ny resolution i FN:s säkerhetsråd. Den ska innehålla "en mekanism", står det i dokumentet, som säkerställer att Syrien samarbetar.

USA och Rysslands respektive utrikesministrar presenterade uppgörelsen på en gemensam presskonferens i dag. Världen förväntar sig att Assadregimen står för sina löften, sa USA:s utrikesminister John Kerry

– Assadregimen måste samarbeta, inget annat, sa John Kerry, inte spela spel eller försöka komma undan.

USA:s utrikesminister och hans ryske kollega Sergey Lavrov är också överens om en tidtabell för Syrien. Inom en vecka ska de ha presenterat en detaljerad lista på sitt innehav av kemiska vapen och senast i november ska de släppa in vapeninspektörer.

Enligt texten i uppgörelsen gör de båda länderna en samstämmig bedömning av hur mycket och vilken typ av kemiska vapen Syrien har och att de om möjligt ska förstöras utanför Syrien, under överinseende av organisationen OPCW, som arbetar för att få bort kemiska vapen.

John Kerry lät hoppfull när ramavtalet presenterades och sa att om det kunde uppfyllas skulle det rädda liv, minska hoten i regionen och öka säkerheten i världen.

Uppgörelsen ska resultera i en ny resolution i FN:s säkerhetsråd. Den ska innehålla "en mekanism", står det i dokumentet, som säkerställer att Syrien samarbetar.

Om Syrien inte följer kraven i en ny resolution, innebär det att kapitel sju i FN-stadgan kommer tillämpas, sa John Kerry. Det innebär militärt våld som en möjlig sanktion.

Sergey Lavrov och Ryssland har gjort klart att de vidhåller sitt nej till ett militärt ingripande mot Syrien.

USA och Ryssland är alltså inte överens om sanktionerna om Syrien inte skulle leva upp till sina löften.

President Obama har sagt att USA:s hot om en "begränsad" militär attack mot Syrien kvarstår i väntan på en diplomatisk lösning för att förstöra de kemiska vapnen.

– USA och Ryssland är sedan länge överens om att inbördeskriget i Syrien inte kan få ett slut utan en politisk lösning vid förhandlingsbordet, sa utrikesminister Kerry.