Mer pengar i plånboken för genomsnittssvensken

2:22 min

2013 ser ut att bli ett starkt år lönemässigt. Genomsnittslöntagaren får omkring 750 kronor mer i plånboken varje månad enligt prognoserna.

Reallöneökningarna, alltså när inflationen räknats bort från lönepåslaget, blir cirka 2,5 procent, vilket är högre än snittet under 2000-talet som ligger på 1,9 procent.

De flesta löneavtal är satta, och det betyder att både Riksbanken och Konjunkturinstitutet kan göra bra prognoser över löneutvecklingen.

Prognoserna säger 2,6 till 2,8 procents löneökningar i år.

Räknar man av den låga inflationen på 0,1 procent ger det reallöneökningar på 2,5 procent, eller strax där över. Det kan jämföras med snittet för hela 2000-talet som ligger på 1,9 procent per år.

Ovanligt bra 2013 alltså, vilket för genomsnittslöntagaren som tjänar 29 800 kronor i månaden betyder cirka 750 kronor mer i plånboken varje månad.

Enligt nationalekonom Bo Enegren på Medlingsinstitutet sticker Sverige ut i ett internationellt perspektiv. Orsakerna är bland annat den starka kronan och att Sverige inte behövt höja skatter för att sanera de offentliga finanserna.

– Tittar man på EU generellt kan man säga att reallönerna faller svagt eller i princip stagnerar, säger han.

Ylva Yngvesson, privatekonom på Swedbank, framhåller att det inte bara är hushållen som vinner på ökad köpkraft.

– Det är bra för löntagarhushållen och även för Sveriges ekonomi, och därmed också bra för de grupper som inte får del av löneökningarna nu.

Beror det inte på vad man väljer att lägga pengarna på?

– Ja, det är naturligtvis frågan hur mycket man lägger på konsumtion, men jag kan tänka mig att en del extra kommer att läggas på konsumtion här framöver. Jag skulle vilja hävda att egentligen har löntagarhushållen aldrig haft det så bra som vi har det i dag i Sverige, säger Ylva Yngveson.

I ett av Stockholms alla köpcentrum säger konsumenten Tony Jansson att han inte påverkas av löneökningar.

– Man konsumerar efter den inkomst man har och överkonsumerar inte, säger han.

Känner du att du får mer pengar i plånboken just nu?

– Nej, i och med att jag inte lever på marginalerna så märker jag inte det.

Anna Lundin säger att hon tänker lägga undan mer pengar om hon kan.

– Ja, just nu är jag i den fasen.