Utvidgad konflikt för grafiker

Grafiska fackförbundet utvidgar nu konfliktvarslet och ytterligare fyra förpackningsföretag i Skåne- och Stockholmstrakten tas ut i en 24-timmarsstrejk.
Det nya strejkvarslet träder i kraft 18 april om ingen överenskommelse nåtts innan dess med arbetsgivarorganisationen Grafiska företagens förbund. I fredags varslade Grafiska fackförbundet samtliga cirka 20 000 anställda vid cirka 2 500 civiltryckerier och förpackningsföretag om övertidsblockad och nyanställningsstopp. Dessutom varslades fyra företag - däribland SCA Packaging i Värnamo - om en 24-timmarsstrejk. Dessa stridsåtgärder träder i kraft den 16 april.