Nyanställningar i Växjö

Företaget Lesjöfors Automotive kommer att nyanställa 10 till 12 personer i Växjö i och med att man centraliserar lager, distribution och försäljning till orten.
Inom en tvåårsperiod räknar företaget sedan med att kunna nyanställa ytterliggare 4 till 5 personer. Lesjöfors Automotive ägs av börsnoterade Beijer Alma och tillverkar fjädrar för fordonsindustrin.