SVENLJUNGA

Storgräl om kraftverk i Buttorpsforsen

1:26 min

Nu har återigen en ansökan lämnats in om att bygga ett vattenkraftverk i Ätran strax ovanför Sexdrega. Motståndet mot bygget är massivt,  från markägare och flera miljöorganisationer.

Första gången i modern tid som frågan väcktes om ett vattenkraftverk vid Buttorpsforsen var 2008. Ännu en ansökan drogs tillbaka självmant 2011 på grund av oklara ägarförhållanden, men nu skickar man in sin tredje.

Men flera grupper är emot kraftverket. En av dem är Anders Olsson, som bor i Hillared och är engagerad i Ätranprojektet.

– Med tanke på den lilla mängd el som kommer produceras är det inte acceptabelt med ett kraftverk här.

Rädd att naturen förstörs
Ätranprojektet har i flera år jobbat med att restaurera och hålla efter Ätran och dess biflöden för att underlätta för insjööringen. Både Svenljunga och Tranemo kommun deltar i projektet.
Nu menar man att ett vattenkraftverk vid Buttorp skulle försvåra för öringen, som inte kan vandra naturligt uppströms och nedström om man bygger kraftverket.

Enligt ansökan ska Buttorp Kraft AB bygga en fiskpassage. Men det räcker inte, menar Anders Olsson.

– Nu är det tal om en ränna, och det är inte mycket som kan vandra upp där. Ett omlöp, en artificiell bäck, är det minst dåliga men det räcker inte heller egentligen.

Ätranprojetet, som också Christian Lindgren är med i, jobbar alltså med praktiska åtgärder för att underlätta för öringen. Man tar bort vandringshinder och ordnar till lekbottnar åt fisken.

– Och det är inte bara öringen. Man får med sig hela kakan med insektsliv och fåglar.

– Kommunen tycker detta är ett jättebra projekt för det drar en enorm turism hit från hela Sverige. Det är mängder med pengar som kommer in till kommunen, säger Christian Lindgren.

"Småkraftverk behövs inte"
En annan som motsätter sig kraftverket är Irma Schelin som äger mark längre uppåt ån. Hennes mark kommer att drabbas översvämningar om man dämmer, menar hon.

– Han tänker ju höja (vattennivån) så pass mycket. Han förstör vår gård.

Även den rikstäckande organisationen Älvräddarna har engagerat sig i Buttorp. 
Kristoffer Hessö från Göteborgsavdelningen menar att småskaliga vattenkraftverk av den här typen bara är ekonomiskt lönsamma på grund av det så kallade elcertifikatet - ett statligt bidrag som betalas ut till producenter av grön energi.

– Den småskaliga vattenkraften står för väldigt lite el och är ett nödvändigt ont som vi inte behöver ha egentligen. 90 procent av vattenkraften produceras i de stora kraftverken och där skulle man kunna producera mer än vi behöver i Sverige.

Kraftbolaget "el för 400 hushåll"
Nu försöker alltså Buttorps kraft AB ännu en gång få till ett bygge av ett ett vattenkraftverk.
Från deras håll vill man inte uttala sig. Istället hänvisar man till Walter Johansson, konsult på Sweco, som är bolagets ombud i ansökan.

– Jag håller inte med om att det är ett litet tillskott. Det är väl i alla fall el för 400 hushåll.

En tvistefråga här är som sagt även öringen. Från Ätranprojektet menar man att fisken har återhämtat sig de senaste åren. 
Walter Johansson menar att de provfiskningar han och Buttorps Kraft låtit göra ser en helt motsatt trend, och att öringens livskraftighet därför inte är ett tillräckligt starkt skäl att inte bygga kraftverket.
Det i sin tur ifrågasätts av Älvräddarna, som menar att man helt enkelt mätt beståndet på en plats där öringen ändå inte uppehåller sig.

När vi ses vid forsen i Buttorp får de vatten på sin kvarn.

– Där är en öring! I maj/juni kan man tror det kokar i vattnet här, fast de finns ju inte enligt vissa...

En flerårig process
Ansökan om att få bygga kraftverket ligger nu hos Mark- och miljödomstolen, och ska i nästa steg ut på remiss. Processen kan ta flera år, tror ombud Walter Johansson.

– Det är ett kontroversiellt objekt, men jag upplever det nog som att huvuddelen av lokalbefolkningen ställer sig positiva. Sedan är ju inte kommunen och miljöorganisationerna så glada.

Vid forsen i Buttorp passerar några närboende med sina hundar.

– Det är väl inget som vi applåderar direkt. Det är fint som det är.

– Det får de gärna lägga någon annanstans. Vi har ju el, och det är ett jävla fint laxfiske här.