DO och FN kritiserar svensk urbefolkningspolitik

2:28 min

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg kritiserar nu Sveriges samepolitik. Sverige erkände samerna som ursprungsbefolkning år 1977, men DO tycker att erkännandet är tomma ord och att det fortfarande saknas lagstiftning som säkerställer samernas lika rättigheter och möjligheter i samhället.

– Vi har en rad olika lagar som ställer krav på att andra myndigheter bland annat ska samråda med samebyar före det att ingripande åtgärder sker på deras marker. Men man lever inte upp till samrådet och involveringen, utan man frångår den och åsidosätter den skyldigheten, säger Agneta Broberg.

Frågan om samernas rätt till mark är infekterad. Nu senast har det varit stora protester mot gruvplanerna i Kallak, utanför Jokkmokk i Norrbotten, där ett brittiskt bolag provborrar på mark där renarna betar under vintern. Gruvan har delat befolkningen. De som är för planerna hoppas att det ska skapa nya jobb, medan motståndarna tycker att samerna själva ska få bestämma över naturtillgångarna.

Mattias Pirak kommer från Jåhkågaska sameby som berörs av gruvan. För P4 Norrbotten berättar han:

– Det är ju rent förjävligt det som händer just nu. Vi blir totalt överkörda och man känner sig våldtagen, så fruktansvärt är det. Vårt land håller på att försvinna och vi vet inte vad vi ska ta oss till, säger Mattias Pirak.

FN:s rasdiskrimineringskommitté kritiserade nyligen Sverige för samma fråga och menar att Sverige inte respekterar samernas rätt till mark, och att man öppnar upp för en växande gruvnäring utan samernas samtycke. FN föreslår att Sverige ska ändra lagstiftningen för att ge samerna större inflytande över sin mark.

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg tycker också att rätten till mark är viktig. Det pågår redan ett arbete för att ta fram en gemensam samekonvention för Sverige, Norge och Finland, men arbetet tar lång tid och beräknas vara klar först om 3 år. Men Agneta Broberg tycker inte att det räcker, utan uppmanar regeringen att godkänna en konvention från ILO, FN:s fackorganisation, som sätter en minimistandard för urfolkens rättigheter. Både Norge och Danmark har tidigare godkänt konventionen.

– Den ger ett starkare skydd, bland annat så skulle den konventionen kräva att vi identifierade de marker som samebyarna har, vilket i dag inte är gjort tillräckligt tydligt, vilket i sin tur leder till att det är upp till samebyarna att vid rättsprocesser bevisa att de har brukat markerna sen urminnes tider, säger Agneta Broberg.