Deepwater Horizons oljesanerare har förändrade blodvärden

Vid den stora oljeolyckan vid Mexikanska Golfen för tre och ett halvt år sen var det totalt ca 170 000 personer som oljesanerade, och det användes ett särskilt saneringsmedel för att bryta ned all olja som släppts ut.

Nu har forskare undersökt drygt hundra av oljesanerarna, och jämfört med personer som inte alls deltog i saneringsarbetet.

Resultatet visade bland annat att blodvärdena såg annorlunda ut hos de som sanerat jämfört med dem som inte gjort det, och att det var större skillnad än man sett i tidigare studier.

Mängden blodplättar hade minskat hos oljesanerarna jämfört med den andra gruppen, och lägre mängder av kväve fanns i urinen. Hos vissa fanns tendens till blodbrist.

Forskarna menar att det innebär att de som sanerar kan utsättas för ökad risk för hepatit och andra blodsjukdomar, men forskarna konstaterar också att det behövs uppföljande studier för att kunna bekräfta resultaten.

Referens: Health Consequences among Subjects Involved in Gulf Oil Spill Clean-Up Activities," by Mark A. D'Andrea, MD, FACRO, and G. Kesava Reddy PhD, MHA 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.05.014