Regeringen satsar på selektiva fiskeredskap

Regeringen satsar 38 miljoner kronor under åren 2014 till 2017 på att ta fram nya och selektiva fiskeredskap för att färre oönskade fiskar ska fångas.

– Behovet blir än mer påtagligt nu när EU successivt inför förbud mot att kasta tillbaka oönskad fisk, säger Eskil Erlandsson, landsbygdsminister.

Från och med årsskiftet börjar EU förbjuda utkast i alla fiskevatten.
Detta efter ett beslut från i somras.