Muddring av Lergravskanalen

Det finns planer på att muddra den så kallade Lergravskanalen mellan ön Furilden och det gotländska storlandet.
Muddringen görs för att öka vattengenomströmningen i Lergravsviken och länsstyrelsen har inget emot att arbetet genomförs. Det finns en möjlighet att rester av skeppsvrak påträffas vid arbetet och länsstyrelsen påminner om att vrak som är äldre än 100 år är skyddade av lagen om kulturminnen.