Nya strömavbrott att vänta i Småland när provisoriskt nät ska lagas

Elnätet i Småland kommer att vara sårbart under lång tid framöver. Nätet är provisoriskt lagat på många håll och nya strömavbrott är att vänta.

Drygt sex veckor efter stormens härjningar den 8 januari har nu alla Sydkrafts kunder fått strömmen tillbaka. Men problemen är långt ifrån över. Det provisoriska nätet är mycket känsligt för väder och vind, säger Conny Svensson, som är regionchef för Sydkraft Nät i Kronoberg och Jönköping.

-Det är mer sårbart än vanligt. Det står många träd utmed ledningarna, som står dåligt. Orkanen har skadat dem och när vi sen får vind och snö så går de på ledningarna och vi får strömavbrott, säger Conny Svensson.

Ute i den småländska skogen syns fortfarande tydliga spår efter stormens härjningar den 8 januari. Mängder av knäckta träd ligger i högar utmed vägarna, men många träd har också blivit hängande halvvägs ned och svajar i vinden. Det är de här träden som kan ställa till de mest akuta problemen för Sydkraft, som nu flyger med helikopter utmed ledningsgatorna för att hitta de mest utsatta platserna. Dit beordras sedan röjningslag för att rensa bort träden. Det här väntas vara klart redan nästa vecka - men det innebär inte att nätet är säkert.

-Nätet har en del tillfälliga lösningar som vi tagit till under återuppbyggnaden. Vi har rullat ut kabel, det kan vara så att vi har reservmatningar som inte är igång, det kan vara så att vi utnyttjat andra matningsvägar för att få ihop nätet, säger Conny Svensson.

Totalt drabbades närmare 260 000 av Sydkrafts kunder av det stora strömavbrottet. 124 000 av dem fanns i Småland och värst drabbades Kronobergs län, där 55 000 kunder blev utan ström.

Den tillfälliga lagningen av nätet måste nu på många håll göras om, och ledningar ska grävas ner. Arbetet kommer att pågå åtminstone fram till i höst, och under tiden får kunderna räkna med nya problem.

-För kunden kan det här innebära att vi måste ta avbrott under tiden vi gör arbete, vilket ju också klart är påfrestande för dem som varit strömlösa. Vi ska se vilka lösningar vi kan arbeta med, men tyvärr måste det nog bli en del avbrott, säger Conny Svensson.