Fler självmord efter finanskrisen 2008

Enligt en internationell studie som publiceras i British Medical Journal ökade antalet självmord i samband med finanskrisen 2008.

Studien grundar sig på Världshälsoorganisationens WHO statistik över dödlighetstal i 54 länder och visar att året efter finanskrisen låg antalet självmord bland män 3,3 procent högre än vad det borde ha gjort om det följt tidigare års utveckling. I reda tal var det ungefär 5 000 personer fler som tog livet av sig.

I Europa var ökningen strax över 4 procent, medan den i Nord- och Sydamerika stannade på drygt 6 procent. Bland kvinnor märktes knappt någon ökning alls.

Referens: Shu-Sen Chang et al. "Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54 countries", doi: 10.1136/bmj.f5239