Londonbörsen på besök i Uppsala

Fler svenska företag borde börsnoteras i London istället för till exempel Stockholm. Det tycker Londonbörsen som idag besökte Uppsala för att locka Uppsalaföretag till att börsnotera sig i London.
Det är just den stora tillgången till kapital och det stora antalet analytiker som Londonbörsen för fram som de stora fördelarna jämfört med Stockholm. Om Londonbörsen lyckas locka till sig några av de omkring 20 uppsalaföretag som var på plats i dag återstår att se. Peter Larsson på genteknikföretaget Alphahelix var inte övertygad: - Hemmaplan är alltid bäst. Att låta sig börsnoteras på bortaplan kan innnebära en del risker. Analytikerna kanske inte följer ditt bolag på det sätt som dom skulle göra med ett engelskt bolag, och där tror jag att Stockholm skulle kunna vara ett bättre alternativ.