Akademiska remitterar inte patienter till UCC

2:09 min

Mycket talar för att Akademiska sjukhuset inte kommer att remittera några patienter med bukhinnecancer till privatdrivna Uppsala Cancer Clinic, trots att Uppsalas landstingsledning för en tid sedan gav klartecken till såna remisser. På Akademiska anser man att man klarar den typen av operationer lika bra som UCC, och hittills har inte en enda remiss skrivits ut.

– Akademiska sjukhuset har gjort den här typen av operationer i ett tiotal år, och jag har stort förtroende för den verksamhet som sker på sjukhuset, säger chefen för Akademiska, Lennart Persson.

Bland patienter med bukhinnecancer är läkaren Haile Mahteme på privatdrivna Uppsala Cancer Clinic en efterfrågad kirurg, men på Akademiska hävdar man att sjukhuset klarar den typen av operationer lika bra och att operationerna dessutom blir patientsäkrare där tack vare närheten till akutinsatser vid komplikationer. Det är också vad landstingets egen utredning häromåret kom fram till. Men trots det tillkännagav Uppsalas landstingsledning för en månad sen, i vad som kallades en viljeinriktning, att det nu är öppet för Akademiska att remittera patienter till UCC.

– Det vi ser från den politiska majoritetens sida är att Akademiska sjukhuset och UCC kan komplettera varandra och samarbeta, sa Folkpartiets Ludvig Larsson då.

Men frågan är om det politiska utspelet alls kommer att ha någon betydelse. Eftersom Akademiska tycker att operationerna görs bäst på sjukhuset är det knappast troligt att sjukhuset skriver någon remiss till UCC.

Finns det något fall som UCC klarar som inte också Akademiska klarar?

– Hittills har jag inte stött på något sådant fall, säger Lennart Persson.

Om det blir så att Akademiska inte skriver någon remiss till UCC, då är väl politikernas initiativ bara ett slag i luften?

– Jag kan inte bedöma det riktigt, jag vill framhålla att vi bedriver en högklassig verksamhet när det gäller behandling av de här mycket svårt sjuka patienterna.

Folkpartiets vikarierande landstingsråd Lina Nordquist säger att de uteblivna remisserna visar på vikten av att få till ett vårdavtal med UCC:

– Vi vill ju att patienter ska kunna få vård vid UCC. Haile Mahteme är en av de absolut mest erfarna i världen på de här ingreppen, och då vill vi ha möjligheten att man vid riktigt avancerade fall ska kunna komma till honom. Vi behöver helt enkelt ett avtal, det är väldigt tydligt tycker jag, säger Lina Nordquist.

Och hur långt bort är ett sånt avtal?

– Inte långt alls hoppas jag verkligen. Det har redan tagit alldeles för lång tid, säger Lina Nordquist (FP).