Det här satsar regeringen på nästa år

I dag offentliggjordes regeringens budget för 2014. Här kan du läsa en sammanfattning över vad regeringen satsar på under nästa år. Mer om budgeten och hela budgetpropositionen kan du läsa på regeringens hemsida.

 • Konsumentupplysning telefon-webb: 15 miljoner
 • Programinsatser i sysselsättningsfas: 97 miljoner
 • Anställningsstöd jobb-sysselsättningsgarantin: 116 miljoner
 • 1 000 utvecklingsanställningar Samhall: 94 miljoner
 • IFAU – utvärdering arbetsmarknadspolitik: 12 miljoner
 • Fler förstelärare/lektorer: 377 miljoner                  
 • Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända: 45 miljoner                             
 • Lärlings- och yrkesutbildning: 12 miljoner                                  
 • Höjd alkoholskatt: 730 miljoner
 • Höjt bostadsbidrag för hemmavarande barn: 466 miljoner
 • Nedsättning socialavgifter unga: 140 miljoner                              
 • Stöd YA-jobb (yrkesintroduktionsavtal): 221 miljoner 
 • Slopad differentiering a-kassan: 2,7 miljarder
 • Avdrag arbetsgivaravgifter forskare: 445 miljoner
 • Investeraravdrag: 800 miljoner
 • Minskat regelkrångel  
  (lokaluthyrning, momsdeklaration småföretag mm): 230 miljoner
 • Sänkt skatt pensionärer: 2,5 miljarder
 • Motverka intolerans, främlingsfientlighet: 20 miljoner
 • Sänkta egenavgifter egenföretag: cirka 500 miljoner
 • Lärlingsutbildning, kostnad företag: 57 miljoner                          
 • Höjt anordnarbidrag: 97 miljoner
 • Utvecklingsstöd till kommuner för lärlingar: 30 miljoner
 • Stöd till branscher: 15 miljoner
 • Jobbskatteavdrag: 12 miljarder
 • Höjd brytpunkt för statlig skatt: 3 miljarder
 • Stipendier till utländska studenter: 150 miljoner
 • Digital kontakt med myndigheter: 38 miljoner
 • Höjt fribelopp för studenter: 218 miljoner
 • Försvarsmaktens förbandsverksamhet: 200 miljoner
 • Miljöbilspaket: Förmånsbilar: cirka 200 miljoner (600 miljoner på tre år)
 • Minska kemikalier i vardagen: 25 miljoner