Uppgörelse väntas om flyglinje

Flyglinjen Köpenhamn-Ronneby-Oskarshamn kan förverkligas om en månad. Inblandade parter anser nämligen att en uppgörelse mellan SAS och Värmlandsflyg kan komma denna vecka. Infrias dessa utfästelser kan premiärturen ske inom fyra veckor.
I dag står det också klart att SAS på nytt skall se över turtätheten mellan Ronneby och Arlanda. Alltför små flygplan på eftermiddagarna har inneburit överbokningar, med stark kritik som följd.