Hälsoundersökningar är meningslösa

1:51 min

Allmänna hälsoundersökningar har ingen medicinsk nytta och kan rent av inverka negativt på folkhälsan.

Det skriver Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) i en rapport som presenteras idag.

På senare år har det blivit allt populärare med allmänna hälsoundersökningar och det har till och med, som vi rapporterat om i tidigare sändningar, vuxit upp privata kliniker som erbjuder så kallad medicinsk screening, alltså där man letar efter alla möjliga sjukdomar hos till synes friska människor.

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering - SBU - har utrett nyttan av den här typen av undersökningar och kommit fram till att de är meningslösa ur medicinsk synpunkt.

Måns Rosén, chef för SBU, är inte överraskad över resultatet.

– Det som är mer överraskande är att det inbjuds till så mycket allmänna hälsokontroller, trots att man också tidigare varit inne på att de inte lönar sig, säger Rosén.

SBU har gått igenom sammanlagt 14 studier från Sverige, USA, Storbritannien, Danmark samt Världshälsoorganisationen WHO.

Totalt drygt 180 000 personer, inklusive en kontrollgrupp. Och har funnit att de allmänna hälsoundersökningarna inte haft effekt på det totala antalet dödsfall, antalet dödsfall i cancer eller antalet dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar.

Tvärtom så kan undersökningarna faktiskt motverka sitt syfte.

--Det finns ju en risk att man oroar folk i onödan, på grund av att man hittar värden som sen inte visar sig vara så farliga, säger Rosén.

Mammografi och screening för tjocktarmscancer anger Måns Rosén som områden där det är befogat med massundersökningar. I övrigt tycker han att pengarna kan och bör användas på bättre sätt.

--Jag tror att företagen som stöttar sina anställda skulle kunna göra andra hälsobefrämjande insatser för sina medarbetare istället för att lägga dem på allmänna hälsokontroller. Till exempel genom att stimulera fysisk aktivitet eller något annat, avslutar Måns Rosén.

Referens:Birgitta Hovelius,Mai-Lis Hellénius, Miriam Entesarian, Mikael Nilsson "Generella hälsokontroller för vuxna", SBU, 19 september 2013

Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Grønhøj Larsen C, Gøtzsche PC. "General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease" Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD009009. DOI: 10.1002/14651858.CD009009.pub2.