Tomelilla

Biogas ingen skitsak för Tomelilla

1:29 min

I Tomelilla kommun ska Sveriges största biogasanläggning stå klar 2016 någonstans mellan Svamparondellen och Onslunda. Bolaget Biogas Sydöstra Skåne och dess vd Kurt Lekås utlovar både arbetstillfällen och bättre miljö som en vinst för hela regionen.

- Vi minskar utsläppen av metangas, skapar bättre biogödsel, minskar utsläpp i grundvatten och därmed Östersjön. Så den fina svenska maten som vi odlar blir ännu bättre. Dessutom blir det ju arbetstillfällen, säger Kurt Lekås när han ombeds förklara fördelarna för Tomelilla och regionen i stort.

Själva byggprocessen kommer att skapa arbete och för att köra de två lastbilarna i tvåskift som ska frakta gödsel kan 9-10 chaufförer behöva anställas. Akka Frakt kommer att sköta transporterna och i avtalet med dem ingår att förarna ska vara från trakten.

Fabriken ska vara automatiserad, men lantbrukare kommer att få fler ben att stå på när biogasanläggningen också ska köpa in grödor och flis till ett värde av tio miljoner.

Projektet, som startade i Sjöbo 2011, har vuxit och nu är ett 90-tal gårdar spridda över Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Ystad kommun anslutna. Det mest centrala läget för den planerade biogasanläggningen blir därför området mellan Svamparondellen och Onslunda i Tomelilla kommun.

Tomelilla och Sjöbo är Sveriges gödseltätaste område. 400 000 kubikmeter flytgödsel produceras i området. Tanken är nu alltså att hämta flytgödsel som annars släpper ut miljöfarlig metangas hos bönderna, frakta tillbaka grön biogödsel och däremellan utvinna biogas som täcker behovet hos fordon lokalt - och bli över för försäljning av flytande biogas inom Sverige.

Kurt Lekås är inte orolig för att protester mot själva anläggningen kommer att bli ett stort hinder. Vad gäller lukten kan han lugna närboende.

- Lukten i området kommer att minska eftersom det luktar när man gödslar i dag, men inte i framtiden när de använder biogödsel. Själva anläggningen ska inte lukta, säger Kurt Lekås som hoppas ha allt i drift 2016.