Forskningssällskap på Öland

Nu ska forskningen på Öland samordnas och bli mer effektiv. På fredag bildar man Sällskapet forskning på Öland och där kommer man sträva efter att knyta till sig forskare inom olika områden som till ex humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lantbruksforskning . Forskningen kommer att vara knuten till Ekologiska forskningsstationen Uppsala universitet i Skogsby och Torslunda försöksstation som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet.