Kommunal polis splittrar de borgerliga

Alla de borgerliga partierna utom kristdemokraterna är tveksamma eller säger nej till att kommuner själva ska ansvara för polisen. 29 kommuner i landet har diskuterat en kommunalisering av polisen. Den borgerliga alliansen kan nu få svårt att enas i frågan.

– I dag är många människor framför allt på landsbygden väldigt bekymrade över det faktum att man knappast alls ser några poliser, säger Göran Hägglund, kristdemokraternas partiledare.

– Vi ser kommuner där köpmän anlitar väktarbolag istället för att staten ska fullgöra sin uppgift. Då behövs en ny organisation som för polisen närmare medborgarna och gör att polisen blir mer synlig. Det är viktigt, inte minst för det förebyggande arbetet.

Polisfrågan splittrar
De borgerliga partierna vill visa en enad front inför valet nästa år, men frågan om att varje kommun skulle kunna få en egen polis kan bli en svår nöt att knäcka.

Kristdemokraterna vill nu profilera sig med frågan om att kommunalisera polisen, och det har också tidigare debatterats inom centern, där meningarna är delade.

När frågan var uppe vid förra sommarens centerstämma, sa ombuden nej till partistyrelsens förslag om en kommunalisering av polisen.

Frågan finns fortfarande kvar inom partiet men är knappast prioriterad längre. De två andra borgerliga partierna, moderaterna och folkpartiet, är helt emot idén.

Administrativ koloss
Folkpartiets Johan Pehrson leder den grupp inom den borgerliga alliansen som ska diskutera ihop sig om rättsliga frågor.

Han tror att en kommunal polis skulle innebära en stor administrativ koloss med nya gränser.

– Det blir nya gränsdragninar. Det blir väldigt svårt att förklara för den kommunala polisen i Laxå att de måste till Askersund för dit har knarklangningen eller rånarna flyttat. Det leder till nya barriärer och nya gränsdragsningsproblem och nya samarbetsproblem som jag tror vi måste komma bort ifrån, säger Johan Pehrson.

”Stora problem”
Göran Hägglund hävdar att ett system med en statlig och en kommunal polis fungerar i andra länder, men Johan Pehrson menar att det har lett till stora problem med att få verksamheten att fungera.

– Det finns riktigt skrämmande exempel på hur detta fungerat i till exempel Belgien i jakten på pedofiler där det varit mycket konstiga överväganden som legat till grund för att verksamhet som är brottslig ska kunna fortsätta, beroende på att det är svårt få konkurrerande poliser att jobba tillsammans, säger Johan Pehrson.

Inga-Lill Hagberg
inga-lill.hagberg@sr.se