Plan för att locka fler sjuksköterskor till landstinget

Västmanlands sjukhus har satt som mål att minska antalet vakanser när det gäller sjuksköterskor med 50 procent till augusti nästa år. Och dessutom ska individuella kompetensutvecklingsplaner genomföras för alla anställda. 

I augusti i årsaknades det enligt Västmanlands sjukhus 50 sjuksköterskor.

Enligt planen ska också kostnaden för hyrsjuksköterskor minska, för att helt upphöra under 2014.

För att göra landstinget mer attraktiv som arbetsgivare ska det under det här året genomföras individuella kompetensutvecklingsplaner.