دانشگاه استکهلم برگزار می‌کند: کنفرانس بین‌المللی مهاجران افغان

در روزهای جمعه‌ ۲۰ و شنبه ۲۱ سپتامبر کنفرانسی دو روزه با محوریت مهاجرت از کشورافغانستان در دانشگاه استکهلم برگزار می‌شود. در اطلاعیه این کنفرانس آمده است که مردم این کشور در اثر فقر، مواد مخدر، درگیری‌های مسلحانه و یا ترکیبی از تمام این دلایل، از خانه و کاشانه خود آواره می‌شوند.

سه دهه اشغال این کشور توسط نیروهای بیگانه، جنگ‌های داخلی و شرایط غیرقابل محیطی و اجتماعی باعث ویرانی سیستم آموزشی، کشاورزی و صنعت افغانستان شده است. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع‌آوری پژوهش‌های علمی و آکادمیک در زمینه دلایل مهاجرت از این کشور و شرایط مهاجران افغان در کشورهای جهان است.

در این کنفرانس پژوهشگرانی از سراسر دنیا حضور دارند و موضوعاتی مانند مهاجرت کودکان تنهای افغان، شرایط افغان‌های مهاجر در کشورهای دیگر از جمله ایران و شرایط بازگشت آنها به خانه مطرح می‌شود.

این کنفرانس از روز جمعه ۲۰ ساعت ۱۳ با خوش‌آمد گویی شهرام خسروی دبیر این کنفرانس بازگشایی می‌شود. روز شنبه نیز از ساعت ۱۰ صبح مباحث ادامه خواهند یافت. محل برگزاری این کنفرانس سالن   Nordenskiöldsalen   در دانشگاه استکهلم است و شرکت در آن برای عموم آزاد است.