Sverige

SMS-kedja kan rädda liv

Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd utreder möjligheter att starta sms-kedjor av frivilliga personer som behärskar hjärt- och lungräddning. Holländska sms-livräddare har ofta kunnat påbörja sin behandling flera minuter innan ambulanspersonal nått fram till patienten.

Dessa minuter är livsviktiga, framhåller hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson (M), för Sydsvenskan.

De holländska sms-kedjorna med hjärt-och lungräddningsutbildade lekmän fungerar så att en person kallas till patienten, medan den andre skickas att hämta närmaste defibrillator, så kallad hjärtstartare.