Grisbajs blir elström

Biogas från gödsel och slaktavfall har gjort den stora svinfarmen i Alvik utanför Luleå helt självförsörjande på värme och el. Men för ägaren Mikael Hugoson har det kostat många misslyckanden att vara pionjär.

Svinfarmaren Mikael Hugoson var först i Sverige med att göra el av gödsel och slaktavfall. Avfallet från uppfödningen av 15 000 grisar går till en rötkammare där bakterier sköter jobbet med att göra biogas. Gasen driver sedan en motor med generator som producerar el direkt ut på nätet.

Biogasanläggningen har kostat totalt 25 miljoner kronor, varav 5 miljoner i statligt investeringsstöd.

- Men det hade blivit 7-8 miljoner kronor billigare om vi hade haft mer kunskap när vi började för fem år sedan, säger Mikael Hugoson.

Självförsörjande på el

Det senaste året har dock biogasanläggningen varit en bra affär, enligt Mikael Hugoson. Den producerar 30 procent mer el än gården behöver och ger inkomster, både för överskottselen men även för de gröna elcertifikat som man nu kan sälja. Mikael Hugson ser många fördelar med biogasen.

- Vi slipper betala för att bli av med avfallet och energikostnaderna har sjunkit. Grannarna är dessutom nöjda eftersom gödseln som vi sprider på åkrarna blivit luktfri efter förgasningen, säger Mikael Hugoson.

Erbjudande om badvatten

Men han erkänner att det finns en nackdel. Det blir en massa varmvatten över.

- Men om kommunen ordnar en simbassäng åt ungarna i Alvik, så lovar jag att bjuda på varmvatten till den under sommarhalvåret, säger Mikael Hugoson.

Han tror också att biogasproduktion kan bli lösningen på andra avfallsproblem, till exempel för kompostsopor från hushållen och glykol från gruvdriften