Nya Bunkeflostrand för bullrigt

Det planerade nya bostadsområdet i Malmö kommer att utsättas för alltför mycket buller. Det säger länsstyrelsen i sitt yttrande över detaljplanen.
- Vi ser att det är för höga bullervärden på delar av området och att vi inte klarar de riktvärden som riksdagen har beslutat om, säger Gertrud Egnell, som är planhandläggare på länsstyrelsen, till P4 Radio Malmöhus. Det är buller från den nya Yttre Ringvägen och andra vägar och buller från järnvägen som gör att det planerade bostadsområdet med 1.200 lägenheter kommer att få en otillåtet hög bullernivå. - De åtgärder som föreslagits räcker inte för att komma ned i acceptabla värden, säger Gertrud Egnell. Bullerplank och fasaddämpning är de åtgärder som finns med i planerna för den nya stadsdelen i Bunkeflostrand. Men de räcker alltså inte. - Man får fortsätta att studera problemet. Kanske behövs fler plank. Kanske behövs bullervallar, säger Gertrud Egnell. Hon säger också att man kan arbeta med planlösningar i lägenheterna, så att t ex sovrum hamnar åt det tystaste hållet, eller att hela byggnader vänds. - Jag tror att det går att jämka med det liggande förslaget i olika delar, så att det går att lösa de här problemen, säger Gertrud Egnell.