Antalet e-recept ökar

Antalet recept som överförs elektroniskt från doktorerna till apoteken, mer än tredubblades på Gotland under januari månad.

Det skickades 463 e-recept i januari mot 148 i december.

Apoteket tycker att den snabba ökningen är glädjande eftersom det ger mer tid för verklig rådgivning och minskad risk för felexpediering, eftersom läkarna skriver in recepten direkt i datorn.

Alla landsting i landet håller på att införa e-recept och målet är att åtta av tio recept ska vara elektroniska inom fem år.