Sjukvården i Kiruna står inför stora förändringar

1:40 min

Från och med årskiftet införs närsjukvård i hela länet. Men Kiruna står inför fler förändringar än så i och med att ett nytt sjukhus måste byggas i framtiden.

– Vi vet ju att sjukhuset ska flyttas och den tidsplan vi jobbar efter är 2025. Vi vet också att det tar lång tid att planera ett sjukhus. Inte bara själva byggnationerna, utan också funktionerna, säger Mats Brännström som är landstingsdirektör.

Landstinget hade bjudit in till ett öppet möte i Folkets hus och det talades om närsjukvården som är en förändring av organisationen. Vården delas in i närsjukvård och länssjukvård.

Men det hördes också några kritiska röster.
Lars-Åke Mukka jobbar inom ambulansenheten i Kiruna:

– Närsjukvården sker på bekostnad av våra operationsmöjligheter i Kiruna.