سوئدی گروگان در مالی، تقاضای کمک کرد

گروه تروریستی آکیم وابسته به شبکه القاعده، نواری ویدیویی از هفت گروگان غربی منتشر کرده که در آن یوهان گوستاوسون سوئدی نیز دیده می‌شود. او در این ویدیو از دولت سوئد تقاضا می‌کند که برای رهایی او از چنگ گروگان‌گیران تلاش کند.

یوهان گوستاوسون که در صحرای آفریقا گردشگری می‌کرد، دو سال پیش ربوده شد و تا کنون کمتر خبری از او انتشار یافته بود. در این ویدیو توماس گوستاوسون می‌گوید که از او تقاضاشده در این ویدیو شرکت کند و خواستار همکاری با گروگان‌گیران برای آزادیش شده است.

وزارت خارجه سوئد از اظهارنظر در باره این ویدیو خودداری کرده است. صاحب‌نظران عقیده دارند که گروگان‌گیران اسلامگرای تندرو، قصد باج‌گیری و دریافت پول در ازای آزادی گروگانان دارند.