Uppsalabo slipper fängelse för skattebrott

En man i Uppsala har frikänts för det skattebrott han tidigare dömts för. Bakgrunden är det avgörande i juni då Högsta domstolen förklarade att fall där någon dömts för skattebrott efter att redan dömts till skattetillägg är att betrakta som dubbelbestraffning enligt Europakonventionen.

Mannen frikänns från det fängelsestraff han dömts till eftersom han redan betalat skattetillägget.