Borlänge

I väntan på moskén

Det planerade bygget av en moské i Borlänge väcker känslor. Många Borlängebor har åsikter. För att förstå debatten kring bygget har tre elever vid Högskolan Dalarna skrivit en forskningsuppsats om vad folk egentligen tycker och tänker.

Det är studenterna Mohamed Abbod, Max Björkman Bylund och Jean Davy Irakoze som står bakom fallstudien "I väntan på moskén" som försöker reda ut vilka åsikter som muslimer möter i samband med ett bygge av en moské.
Jessica Mjöberg som är universitetsadjunkt i sociologi vid Högskolan Dalarna har varit handledare för studien och tycker att den visar på tydliga slutsatser.
– Det som bekräftas i den här studien är vad det gäller den muslimska befolkning globalt, men också lokalt i Sverige och i Borlänge, så blir de definierade identitetsmässigt av västerlänningar som något "annat" och potentiellt farligt, säger hon.

Love Bergström
love.bergstrom@sr.se