Graffitivägg minskar inte klotter

Särskilda väggar för graffiti kommer inte att minska klottret, möjligen bara marginellt, tror tekniska förvaltningen i Gotlands kommun efter ett medborgarförslag i frågan.

Men politikerna i tekniska nämnden anser att det egentligen är en fråga för kultur- och fritidsförvaltningen som i så fall kan beställa graffititavlor av tekniska förvaltningen.