KRONOBERG

Landstinget frias i fråga om hörapparater

Även Kammarrätten friar nu Landstinget Kronoberg när det gäller frågan om upphandling av hörapparater från 2008. Konkurrensverket anser att upphandlingen stred mot lagen och ville att landstinget skulle dömas att betala 18 000 kronor i upphandlingsavgift.

Tidigare har Förvaltningsrätten friat landstinget från detta och nu går Kammarrätten på samma linje.