Spricka i Centern om asyllagen

9:10 min

På Centerns partistämma presenterar partistyrelsen ett förslag att utländska medborgare inte ska behöva ta sig till Sverige för att söka asyl i Sverige utan att man ska kunna göra det på en svensk ambassad. Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) skriver i dag i Svenska Dagbladet brännpunkt apropå förslaget bland annat: "Om å andra sidan Sverige ensamt öppnar denna möjlighet torde asylansökningarna på plats öka dramatiskt liksom de permanenta uppehållstillstånden, eftersom inget annat land har öppnat dessa möjligheter.Hur klarar vi då mottagning, jobbskapande och integrering när resurserna redan är ansträngda och resultaten dåliga? Och kan vårt rätt lilla land ta ett ansvar som egentligen EU gemensamt borde bära?" Hör Staffan Danielsson debattera med riksdagsledamoten Fredrik Federley (C) som sitter i partistyrelsen. 16-timmen