Västernorrland

Husbranden startar oftast i eldstaden

1:20 min

Under oktober inträffar dubbelt så många bränder i villor och fritidshus, jämfört med i augusti. Och till februari har siffran fördubblats ytterligare en gång.

Och det är inte brinnande ljus eller ljuslyktor som är bovarna i dramat, det är i eldstäderna som de flesta bränderna startar

Så är det enligt den statistik som Myndigheten för samhällsskydd tagit fram.

Av undersökta bränder mellan åren 2008 tom 2012 kunde 42 procent av bränderna i Västernorrland härledas till en eldstad, i Jämtland hela 49 procent.

Av de ca 3000 husbränder som inträffar varje år i hela landet kan ungefär 1300 härledas till eldstaden och det utgör 43 procent.

När höstmörkret lägger sig över landet tänder många svenskar en brasa för att hålla kylan borta.Och det är på landsbygden som de flesta eldstadsbränderna sker

- För att undvika bränder av den här typen är det viktigt att välja rätt utrustning utifrån det uppvärmningsbehov som finns, att installationen utförs rätt och att det eldas rätt, säger Björn Björkman på Brandskyddsföreningen.