Skåne

(S) vägrade fatta beslut om sjukvårdens uppdrag

1:32 min

Budgettider i Region Skåne innebär strid i den högsta ledningen. På dagens regionstyrelsemöte togs beslut om vilka uppdrag de olika förvaltningarna inom hälso- och sjukvården ska ha. Men oppositionen vägrade att vara med och ta beslutet.

– Redan den 28 januari sa vi att det här var ett omöjligt uppdrag och att de var ofinansierade. Det bygger på att man ska spara 900 miljoner kronor under innevarande år, säger Ingrid Lennerwald (S), regionråd.

Underfinansierat och omöjligt. Det är ord som oppositionen använder för att beskriva de uppdrag som de olika förvaltningarna ska jobba med fram till nyår. Att det dessutom bygger på en förvaltningsstruktur som har blivit underkänd av förvaltningsrätten gör inte saken bättre menar oppositionen men Michael Sandin (M) ordförande i Vårdproduktionsutskottet menar att oppositionens anklagelse är helt felaktig.

– Vårt uppdrag är ju bara att fastställa den budget som vi tog redan i november förra året i fullmäktige och när året är slut ser vi att Region Skåne har ett överskott på 200 miljoner, säger han.

Och den nya förvaltningen är här för att stanna.

– Organisationen är inte underkänd på något vis, däremot har förvaltningsrätten en annan uppfattning om vem som skulle fatta beslut om den. Skulle vi förlora den processen i nästa instans kommer vi i fullmäktige omedelbart att aktualisera ett ärende, säger Michael Sandin.

Tidigare i år var det stora protester när femklöven ville genomföra stora förändringar på Skånes sjukhus. Ett beslut som sen stoppades av förvaltningsrätten. Ingrid Lennerwald är rädd att de nya uppdragen som ges gör att man kan driva igenom detta i det tysta.

– Att strukturbeslutet är undanröjt, pappersmässigt men det fortgår i det tysta, fast utan att det kommer upp till politisk behandling, säger Ingrid Lennerwald.

– Jag ser inte den kopplingen som de gör. Jag kan inte tala om vad som händer i framtiden men under 2013 kommer inte dessa förändringar att genomföras, varesig som ett politiskt beslut i dag eller på något annat sätt, säger Michael Sandin.