Pengar och varning bakom SD:s uteslutning

1:35 min

Den direkta orsaken till att Sverigedemokraternas Västeråsordförande John Bergström uteslutits ur partiet är oegentligheter med bokföringen, säger partiets pressansvarige Martin Kinnunen. Den varning John Bergström fick för ett år sedan spelar också in partistyrelsens beslut om uteslutning.

– Det fanns ju redan en varning och då har man sagt att om personen inte sköter sig i fortsättningen, då tar vi upp det här igen och verkställer beslutet, menar Martin Kinnunen.

När John Bergström utreddes och fick en varning för ett år sedan gällde det misstankar om köpta röster och att han hade uttalat sig kränkande mot andra personer inom partiet.

– Ja, det fanns sådana saker och även om varje enskild händelse inte är tillräcklig blir det för mycket när man lägger ihop det. Då rinner bägaren över för vad som kan anses acceptabelt inom partiet.

Vad är det ni menar att han gjort den här gången som gör att det blir uteslutning?

– Det som aktualiserade det var oegentligheter i bokföringen i distriktet.

Vad mer konkret kan du berätta om det?

– Jag kan inte gå in på några detaljer, men det var hur bokföringen har skötts. Den har inte skötts på det sättet som partiet kräver.

Vid valet 2010 röstades tre personer in på sverigedemokratiska mandat i Västerås kommunfullmäktige. Två av dem har nu uteslutits ur partiet.

– Det är ju tuffa beslut att ta på kort sikt men partistyrelsen har landat i att det på lång sikt är viktigt att man har företrädare som man kan ha förtroende för, som man tycker är goda representanter för Sverigedemokraterna. Om man inte har förtroende för en person som företrädare då ska den personen inte sitta kvar.

John Bergström har valt att inte kommentera uteslutningen och han har inte bestämt om han ska sitta kvar som politisk vilde eller inte i Västerås kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. SD:s partiledning vill dock att han lämnar sina stolar.