Aneby

Frikostig sjuksköterska varnas

Trots att det var rakt emot ordinationen, så fick en patient både lugnande tabletter och sprutor. Patienten blev förvirrad och sjuksköterskan stängdes av.

En patient i Aneby kommun som fick vård hemma i livets slutskede fick flera sprutor och tabletter med lugnande medel av nattsjuksköterskan, trots att det uttryckligen stod i ordinationslistan att inga andra läkemedel fick ges.

När dagsjuksköterskan kom dit var patienten förvirrad och uppvarvad, och händelsen anmäldes till inspektionen för vård och omsorg.

Hemsjukvården har konstaterat att sjuksköterskan varken läst ordinationslistan, kontaktat någon läkare, eller själv dokumenterat vad hon gett. Sjuksköterskan stängdes av och har fått en skriftlig varning och IVO avslutar nu ärendet.