Centerpartiet vill öka anhöriginvandringen

1:50 min

Centerpartiet vill att flyktingfamiljer ska ha möjlighet att ta hit äldre släktingar. Men bara om familjerna står för deras kostnad för sjukvård och äldreomsorg.

– Centerpartiet är för en öppen och generös flyktingpolitik. Vi tycker att det är viktigt att människor som flyr undan krig och förtryck ska ha möjlighet att hitta en fristad här, säger partiledaren Annie Lööf, som i dag öppnade Centerstämman i Karlstad.

Centerpartiets partistyrelse föreslår för Centerstämman att barn till invandrare ska kunna få ha sin farmor och farfar i Sverige.

Invandrare ska kunna återförenas med sina äldre anhöriga: föräldrar, mostrar eller fastrar, så länge de själva står för deras kostnad. Kravet är att man ska teckna försäkring för att täcka sjukvård och äldreomsorg.

– Vi vill som ett av få partier öppna möjligheten för fler att komma till Sverige och då är det viktigt att ansvaret delas.

Centerpartiet vill också underlätta för flyktingar i till exempel krigsområden att söka asyl på svenska ambassader i närområden, eftersom de annars kanske tar sig hit via flyktingsmugglare.

Riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) kritiserar i dag Annie Lööf och partistyrelsens förslag i Svenska Dagbladet.

Eftersom inget annat land ger den möjligheten skulle det kunna leda till en politisk backlash, som snabbt skulle resultera i en mycket restriktiv migrationspolitik i Sverige, menar han.

Annie Lööf tillbakavisar Danielssons artikel:

– Jag kan konstatera att den inte rimmar med de värderingar och de idéprogram som Centerombuden slog fast för ett halvår sedan.