Samråd söks för mobilmaster

Företaget Aktelo ansöker om samråd med berörda fastighetsägare för de sju master för mobiltelefoni som man ansöker om att få sätta upp i Vingåker och Nyköping.
Masterna är mellan 60 och 72 meter höga. Det har redan varit en hel del protester mot vissa placeringar av nya master. Ytterligare 200 master kan komma att uppföras under de närmaste två åren, enligt Länsstyrelsen. Ansökan om samråd gäller sex master i Vingåker och en i Nyköping.