Kalmar län

Sex grupper tar varsin bit i planerna på storregion

Politiska grupper ska ha ta hand om varsin fråga när arbetet med en eventuell sydsvensk region fortsätter. Nu organiseras sex styrgrupper som ska diskutera hur länen kan samarbeta mer med sjukvård, kultur, kollektivtrafik, infrastruktur, regional utveckling och demokrati.

Styrgrupperna ska bestå av politiker – och under dem ska olika arbetsgrupper med tjänstemän arbeta. Grupperna ska ge förslag på hur länen Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar kan utveckla samarbeten på en rad olika områden.

Ledamöterna från Kalmar län utses av landstinget respektive regionförbundet.