Skolverket tar fram råd för skolskjutningar

2:34 min

Skolverket håller, tillsammans med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på att ta fram råd till skolorna om hur de ska agera vid en skolskjutning. Nästa år ska råden finnas klara.

I dag är det upp till kommunerna och skolorna att själva fundera kring de här frågorna, och det ser väldigt olika ut i landet.

Norsjö kommun hade inte tänkt igenom hur de skulle agera när skolan fick ett hot om en skolskjutning i maj i år.

– Det var väldigt overkligt och skrämmande, det var svårt att ta ställning till hur allvarligt är det här. Man blev rädd. Det här är en liten kommun. Det är en liten skolenhet, främst blev man rädd för att vi hade så många elever i våra verksamheter och barn i närliggande förskolor också, säger Therese Berg som är verksamhetschef för för- och grundskolan i Norsjö kommun.

Varken skolan eller kommunen hade någon plan för hur de skulle gå tillväga i en sån här situation. De lydde polisen och låste skolorna – men det var svårt att nå ut till lärarna med informationen.

– Det som kändes enklast och mest logiskt eftersom vi inte har nåt högtalarsystem som täcker alla lokaler, det var mejl. Det funkade inte så bra eftersom alla inte hade tillgång till dator eller visste att det är här det kommer information, säger Therese Berg.

Sverige har varit förskonade från skolskjutningar, men i Finland har det varit flera. Den senaste inträffade för fem år sedan – när en person sköt ihjäl tio personer på sin skola. Gärningsmannen lade ut en film på nätet innan han gick till skolan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – har gjort en riskanalys och tror att en skolskjutning skulle kunna hända var tionde år i Sverige. Nu är de med och plockar fram råd till skolorna hur de ska agera om något sånt här skulle hända.

– En mental förberedelse underlättar ju en sån här situation, det är inte vanligt men det kan dock hända, säger Lotta Nyman, handläggare på enheten för enskild säkerhet på MSB. 

Det ser olika ut i kommunerna. Vissa kommuner har själva arbetat med att förbereda skolorna på en skolskjutning. Västerås kommun har till exempel tagit fram en informationsfilm om hur det har gått till i tidigare skolskjutningar, Täby kommun har precis tagit fram en folder om hur man ska göra och har utbildning för skolpersonal precis som till exempel Malmö kommun har haft.

Men många kommuner har inte någon förberedelse alls.

– Det handlar ju om att se till att skolor är uppmärkta, att det finns kommunikationsvägar, säger Lotta Nyman.

Nu var det inte ett hot som förverkligades i Norsjö kommun, men eleverna var inlåsta flera timmar under dagen. Therese Berg hade velat se att det fanns några nationella råd i en sån här situation. 

– Det skulle vara jättebra om det kom nånting så man inte sitter och ska uppfinna hjulet. Det går aldrig att ge detaljer om hur man ska agera, men allmänna riktlinjer om hur man bör göra, säger hon.