Mer insyn i arbetet med nya klimatrapporten

2:07 min

När FN:s klimatpanel IPCC i nästa vecka släpper del ett av sin nästa stora klimatrapport, är det efter en ny arbetsprocess med mer insyn, säger IPCC:s kommunikationschef Jonathan Lynn till Ekot.

Bland annat ska utomstående kritikers synpunkter läggas in i rapporten, med svar från klimatforskarna.

Den förra klimatrapporten år 2007 fick en del kritik för några felaktiga uppgifter. Det ledde till en översyn av IPCC:s arbetsmetoder.

Klimatrapportens första del om naturvetenskaplig forskning om klimatet presenteras den 27 september av internationella experter vid en presskonferens i Stockholm.

– Vi har sett över hela processen sedan den förra klimatrapporten kom år 2007. Eventuella fel ska spåras, och rättelser läggas till. Arbetet ska vara transparent, säger Lynn.

De ändrade arbetsmetoderna är en följd av kritik mot den förra klimatrapporten.

I den fanns bland annat felaktiga uppgifter om hur snabbt glaciärer smälter i Himalaya och om kopplingen mellan den globala uppvärmningen och ökande kostnader för väderkatastrofer.

Det ledde till att FN begärde en översyn av klimatpanelens metoder. Den gjordes av IAC, som är en sammanslutning av vetenskapsakademierna i femton länder.

I sin granskning för tre år sedan pekade IAC på hur omständigt det är att skriva en klimatrapport. Till exempel hur klimatforskarna ska hinna besvara alla kommentarer  – till förra rapporten fick de 90 000.

Lennart Bengtsson, professor i meteorologi, har länge följt FN:s klimatarbete. Hans bild är att arbetet med klimatrapporten har förbättrats.

– Jag tycker väl på det stora hela taget, som jag känner till, att  processen  har fungerat bra. De är naturligtvis offer för en nästan omöjlig uppgift, att på något vis få fram ett mycket enkelt svar till politiker och allmänhet. Och, det menar jag, det kan man inte göra, säger han.

Den här gången ska alla anmärkningar från utomstående kommenteras av klimatpanelen, och deras svar ska finnas med i klimatrapporten. Det är mycket viktigt, säger Lennart Bengtsson.

--  Det man borde ta in mycket mer är att reflektera uppfattningar från forskare som har lite avvikande uppfattningar.