Fiskehamnar kartläggs

Fiskehamnarna i Sörmland och övriga landet ska kartläggas för att skapa ett bättre underlag för de strukturstöd som betalas ut för utrustning. Det är Fiskeriverket som vill att Länsstyrelserna berättar vilka hamnar som är de strategiskt mest viktiga och hur de används.
- Det kan leda till att man koncentrerar stödet till de strategiskt mest viktiga, säger Patrik Persson på Fiskeriverket i Göteborg till Sveriges Radio Sörmland. Fiskehamnen i Oxelösund är den viktigaste fiskehamnen i länet tillsammans med Hummelvik söder om Nyköping och det finns knappt 20 aktiva yrkesfiskare med licens, enligt fiskerikonsulent Sten Nilsson.