Brandorsak på SSAB klar

Den brand som inträffade på SSAB i Oxelösund i mitten på mars berodde troligen på att värme strålade ut från staplade stålämnen till taket. Det framgår av SSAB:s redogörelse till Länsstyrelsen.
SSAB planerar att byta ut tätningsmaterialet i taket mot material som är mer svårantändligt. Ingen person skadades vid branden.