قانون اجبار کمون‌ها به پذیرفتن کودکان تنهای پناهجو

از اول ژانویه سال آینده، تمامی کمون‌های کشور مجبور خواهند شد که شماری از کودکان تنهای پناهجو را پذیرش کنند. این لایحه‌ روز گذشته در پارلمان سوئد تصویب شد.

بر طبق این قانون، اداره‌ی مهاجرت بدون ارایه دلیل، مختار خواهد بود که کودکان تنهای پناهجو را در هر کمونی جایگزین کند و کمون‌ها نمی‌توانند تصمیمات اداره‌ی مهاجرت را فرجام خواهی کنند.امید می‌رود که با تصویب این قانون، کمونهای بیشتری، مسئولیت در زمینه‌ی پذیرش پناهجویان بپذیرند.

تعداد کودکان تنهای پناهجو در سوئد، در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و در سال جاری انتظار می‌رود که ۴۰۰۰ پناهجوی زیر سن، تقاضای پناهندگی خود را ارایه کنند.

بر طبق قانون، کمونها وظیفه‌ی پذیرش، مسکن و آموزش این کودکان پناهجو را بر عهده دارند و دولت برای کمونها بودجه‌ای حمایتی در این زمینه در نظر گرفته است.