Prästens hemsida om islam olämplig

Prästen Åke Eldbergs text om islam på sin privata hemsida på internet är olämplig, och det vore rimligt att den tas bort. Det tycker nu kontraktsprosten Lars-Ove Sjöstedt i Upplands västra, där Åke Eldberg ingår:

- Om jag ska säga någoting skulle jag bedöma det här som olämpligt, att uttrycka sig på det här sättet därför att det uppenbarligen kan uppfattas som fientligt mot islam. Jag tycker inte att det är det en präst ska ägna sig åt, att gå i polemik med islam.

Som du kunde höra igår så har flera forskare, präster och muslimer reagerat på en text om islam som prästen Åke Eldberg i Vattholma utanför Uppsala har på sin privata hemsida på internet.

Han själv höll inte med om att den skulle vara islamofobisk, och han sa också att han inte fann några problem med att han är präst.

Lars-Ove Sjöstedt är kontraktsprost i ”Upplands västra kontrakt” och han är biskopens förlängda arm när det handlar om bland annat disciplinfrågor. Det här ärenden kommer troligen att tas upp i domkapitlet som ett disciplinärende:

- Det rimliga beslutet borde vara att en sån här skrivning tas tillbaka, och dras bort från nätet. Som det står nu ser det ut som  att den återspeglar vad Svenska kyrkan menar, och det är inte vad Svenska kyrkan står för. Det här kan rendera honom en varning från domkapitlet.